Tel. (024) 373 18 07
  • Aangesloten bij:

Wat zijn de prijzen die Kliniek Voor Mondgezondheid hanteert?

Per 1 januari 2012 gaat het experiment 'Vrije tarieven in de mondzorg' van start. Alle beroepsgroepen tandartsen en mondhygiënisten moeten dan eigen tarieven vaststellen.

De verzekeraar gebruikt deze codes om te beoordelen wat wel en niet vergoed wordt.

Tarievenlijst
Uw tandarts informeert u vooraf over welke tandheelkundige zorg (dit worden 'prestaties' genoemd) hij levert tegen welke prijs. Dit doet hij via een prijslijst die zichtbaar is in de praktijk, bijvoorbeeld op het beeldscherm in de wachtkamer of bij de balie. Ook op onze website (www.kliniekvoormondgezondheid.nl) is de prijslijst te vinden. Hierdoor kunt u vooraf bewuster kiezen welke zorg of behandeling u wilt en wat de kosten daarvan zijn.

Verder krijgt u voor behandelingen van meer dan 150 euro een begroting per e-mail of post, toegezonden.

Klik hier voor de prestaties- en tarievenlijst. 

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een tandarts in Nijmegen?

Wilt u meer weten over onze behandelingen of wilt u graag een afspraak maken? Voor meer informatie kunt u ook altijd bellen naar: (024) 373 18 07, of mailen naar balie@kvmg.nl

bg