Tel. (024) 373 18 07
  • Aangesloten bij:

Gratis Wi-Fi bij Kliniek Voor Mondgezondheid

Voorwaarden gebruik gratis Wi-Fi in de Kliniek Voor Mondgezondheid

Met de gratis Wi-Fi kunt u in de Kliniek Voor Mondgezondheid, hierna kortweg Kliniek genoemd, draadloos internetten en e-mailen. U gebruikt hiervoor uw eigen laptop, smart Phone of tablet PC.

Om het internetten en mailen zo probleemloos mogelijk te houden voor u en uw medepatiënten gelden de volgende regels en voorwaarden: 

  • Houd rekening met uw medepatiënten. Bijvoorbeeld door het geluid heel zacht te zetten of een koptelefoontje te gebruiken.
  • Het is niet toegestaan om websites te bezoeken met discriminerende, opruiende of aanstootgevende inhoud.
  • Het gebruik van uw laptop, smart Phone en tablet PC is voor eigen risico. De Kliniek is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.
  • Het gebruik van Wi-Fi in de Kliniek is volledig op eigen risico. De Kliniek is niet aansprakelijk voor beschadiging van het device door virussen, wormen en andere malware, adware, etc., of door beschadiging van uw bestanden in geval van het (plotseling) uitvallen of blokkeren van de verbinding.
  • U gebruikt de Wi-Fi-verbinding slechts voor de doeleinden waarvoor deze is bedoeld (internet en e-mail). U mag daarbij geen illegale bestanden downloaden of andere illegale handelingen verrichten op het internet.
  • De Kliniek behoudt zich het recht voor om het draadloos internet tijdelijk niet beschikbaar te stellen.
  • De Kliniek kan niet garanderen dat de verbinding altijd en volledig veilig is.
  • Gegevens die wij mogelijk van u te weten komen door uw gebruik van Wi-Fi in de Kliniek, worden door ons niet verwerkt, gebruikt of aan derden verstrekt.
  • Door gebruik te maken van de gratis Wi-Fi-verbinding in de Kliniek, gaat u automatisch akkoord met de regels en de voorwaarden zoals hierboven gesteld. 
bg