Tel. (024) 373 18 07
  • Aangesloten bij:
  • Betalen

Betalen

Uw tandartsnota

Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.
Zie ook: prestaties en tarieven 2021

Betalingswijzen
Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.

Neem contact op met Infomedics voor de betalingsvoorwaarden en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Infomedics via infomedics.nl/contact of via telefoonnummer 036-2031900.

Bij vragen over de factuur belt u met Infomedics, tel. 036-2031900.

Mocht u na het contact met Infomedics toch nog problemen ondervinden, laat het ons dan even weten dan zullen wij u zoveel mogelijk bijstaan. U kunt dan mailen naar: balie@kvmg.nl

 

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

Wij factureren via Infomedics. Zij verzenden namens ons de facturen, nadat wij hen geïnformeerd hebben welke tandheelkundige verrichtingen er uitgevoerd zijn.

 

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een tandarts in Nijmegen?

Wilt u meer weten over onze behandelingen of wilt u graag een afspraak maken? Voor meer informatie kunt u ook altijd bellen naar: (024) 373 18 07, of mailen naar balie@kvmg.nl

Homepage - Mondzorg-5804-Uitsnede